Chlorofile – rodzaje

Chlorofile

Chlorofile to grupa związków chemicznych, występujących u roślin, alg i niektórych bakterii – tzw. fotosyntetyzujących. Wyróżnia się kilka rodzajów chlorofilu:

  1. Chlorofil A – występuje w roślinach zielonych i u wszystkich fotosyntetyzujących glonów (także u sinic). Organiczny związek chemiczny z grupy chlorofilii, występujący w chloroplastach komórek roślinnych o budowie zbliżonej do występującej w przyrodzie porfiryny.
  2. Chlorofil B – charakterystyczny dla roślin wyższych, euglen i sinic.
  3. Chlorofil C – skumulowany u okrzemek i brunatnic. Wyróżniamy chlorofil C1 oraz chlorofil C2.
  4. Chlorofil D – występuje w krasnorostach.
  5. Chlorofil F – charakterystyczny dla cyjanobakterii.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlorofil_A